top of page

Renovering

Nya regler om renovering av bostadsrätter

Den 1 januari 2023 infördes nya och tydligare regler i bostadsrättslagen om vad som gäller vid renovering av bostadsrätter. Reglerna gäller även om inte föreningens stadgar är uppdaterade med de nya reglerna. 

Genom de nya reglerna är det fler renoveringsåtgärder som kräver styrelsens tillstånd och den som påbörjar en renovering utan tillstånd kan i värsta fall bli av med sin bostadsrätt. Därför är det viktigt att ansöka om tillstånd i god tid och inte boka in hantverkare innan styrelsen har gett tillstånd till renoveringsåtgärden. Om man är osäker på om en åtgärd kräver styrelsens tillstånd är det bäst att fråga styrelsen för att få vägledning.

Utöver ingrepp i bärande konstruktion, ändring och installation av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas, krävs det tillstånd för installation eller ändring av ventilations- och rökkanaler samt eldstad och för andra åtgärder som påverkar brandskyddet. Även andra väsentliga förändringar av lägenheten kräver tillstånd. 

För att styrelsen ska kunna fatta ett beslut om tillstånd är det medlemmens ansvar att förse styrelsen med nödvändigt underlag. Det kan bl.a. vara bygglov, ritningar, fotografier och olika intyg. Se bifogad blankett som kan användas, i vilken det också redogörs för de nya reglerna.

Det är medlemmen som ansvarar för att skaffa nödvändiga myndighetstillstånd och att renoveringar sker på ett fackmannamässigt sätt. Observera att vissa renoveringsåtgärder kräver både bygglov från kommunen och styrelsens tillstånd. Ett beviljat bygglov betyder alltså inte att medlemmen kan påbörja en renovering utan att ha fått tillstånd av styrelsen.
 

Om styrelsen inte ger tillstånd till en renoveringsåtgärd kan medlemmen begära att hyresnämnden prövar frågan. 

 

 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss.

bottom of page