top of page

Drift av fastigheten

Bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten i september 2012.
Arbetet med att mejsla fram optimala partners för drift och förvaltning
pågår ständigt i takt med att föreningen och fastigheten utvecklas.
Nedan listas våra samarbetspartners:

Finansiering

Handelsbanken Kungsholmstorg

Hantverkargatan 33

Box 22 524, 104 22 Stockholm

Tel: 08-545 517 80

www.handelsbanken.se

Teknisk förvaltning

FT Drift AB

Skaraborgsgatan 7, 118 46 Stockholm

Service, felanmälan och admin frågor:

felanmalan@ftdrift.se

Tel: 08-669 02 00 (Vardagar 07:00 – 16:00)

Tel jour: 010-447 42 21 (Securitas Jourmontör)

www.ftdrift.se

Ekonomisk förvaltning

Princip Redovisning

Brantingsgatan 35, 115 35 Stockholm

Kontaktpersoner:

Jeanette Essnert Wahlbäck

0730-39 99 09

Anne-Marie Stenlund

070-739 56 50

info@principredovisning.se

www.principredovisning.se

Branschförening medlem

Bostadsrätterna (fd SBC)
Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm
Tel: 0775-200 100
www.bostadsratterna.se

Hissar
Stockholms Hiss-service AB

Box 77, 746 22 Bålsta / Helgövägen 3, 746 30 Bålsta
Tel: 08 – 562 41 110
Felanmälan: 08-522 255 66
www.stockholmshiss.se

Bredband, TV, telefoni  (BRF Opalen 4 kontrakt löper ut 2021).

Com Hem AB

Kundservice

Box 43, 871 21 Härnösand

Tel: 90 222

www.comhem.se

Bredband, TV, telefoni 

Ownit

Kundtjänst

Tel: 08 - 525 07 300

info@ownit.se

www.ownit.se

Snöskottning tak, istappar

Dimson AB

Ynglingagatan 11, 113 47 Stockholm

www.dimson.se

bottom of page