A-Ö

Förråd

Nya källarförråd för medlemmar
I samband med renoveringen byggdes nya förråd till alla lägenheter i fastigheten. De fördelades efter lägenheters storlek och placering.