top of page

Förråd

Nya källarförråd för medlemmar
I samband med renoveringen byggdes nya förråd till alla lägenheter i fastigheten. De fördelades efter lägenheters storlek och placering.

bottom of page