top of page

Grillning

Visst är det trevligt att grilla när det är sommar och det är varmt.

Det är dock inte tillåtet för medlemmar att grilla på sina balkonger.

Detta medför risk för brand och sprider rök till intilliggande lägenheter.

Grillning i föreningens allmänna utrymmen (t.ex. vädringsbalkonger) är
inte heller tillåten.

 

Vid föreningens gemensamma samlingar på gården kan det eventuellt förekomma tillagning av korv eller dylikt.

Vill du grilla med öppen eld föreslår vi grillplatsen vid Norr Mälarstrand.

bottom of page