top of page

Stadgar

Ett av de viktigaste dokumenten att följa är föreningens stadgar. Dessa reglerar förhållandet mellan föreningen och medlemmarna. Det är viktigt att det är tydligt var ansvaret för olika saker ligger.

Frågor om detta kommer oftast upp när något händer. Vem har ansvar för balkongerna, är det lägenhetsinnehavaren eller föreningen? Lägenheternas ytterdörrar? Rördragningarna? Golven i lägenheterna?

Det handlar också om det juridiska ansvaret. Vilka beslut ska styrelsen fatta och vilket ansvar har den? Vilka frågor måste beslutas av stämman? Arbetet i en bostadsrättsförening ska fungera så att styrelsen ansvarar för löpande förvaltning, medan stämman ska fatta beslut om till exempel vissa ombyggnader.

bottom of page