top of page

Ansvar Förening/Medlem

Föreningens ansvar

Bostadsrättsföreningen ansvarar för följande avseende fastigheten och, i förekommande fall, lägenheterna:

 

•    Fasad

•    Målning av fönsters utsida

•    Ytterväggar

•    Bärande innerväggar (dock ej ytskikt)

•    Lägenhetens ytterdörr

•    Golvbjälklag

•    Balkong/terrass

•    Avloppsstammar inkl avloppsledningar i bjälklag

•    Golvbrunn

•    El fram till lägenhetens central

•    Vatten till lägenheten

•    Värmeledningar och radiatorer

•    Ventilationssystem 

 

Detta skiljer sig från det som medlemmarna har ansvar för:

 

 

Medlemmens ansvar

Medlemmen ansvarar för skicket i sin lägenhet:

 

•    Ytskikt på golv 

•    Väggar och tak i lägenheten, utom våtrum

•    Skåpinredning och garderober

•    Inredning och vitvaror i kök, WC, badrum och,

      i förekommande fall, tvättrum

•    Innerdörrar

•    Enkla elarbeten, såsom byte av vägguttag

•    Serviceåtgärder i lägenheten som rensning av vattenlås,
      byte av lampor, skötsel av kranar, toaletter m m

 

 

bottom of page