top of page

Andelstal

Andelstal är en fördelning av fastighetens totala boendyta på de lägenheter som finns tillgängliga. Här nedan beskrivs hur det fungerar:
 

Hur räknas andelstal fram

Det är lätt att räkna fram lägenheternas andelstal med hjälp av insatserna, man dividerar helt enkelt bostadsrättens insats med de totala insatserna i föreningen. Insatserna för respektive bostadsrätt framgår av den ekonomiska planen.

Tidigare skulle andelstalet framgå i den ekonomiska planen men något sådant krav finns inte längre. Det är vanligt att årsavgiften till föreningen baseras på andelstalet. Normalt beror andelens storlek på ytan av lägenheten (vanligen är ju insatsen baserad på yta) men föreningen kan väga in andra faktorer också som till exempel läge i huset, balkong, eldstad med mera.

Fördelningen i samband med produktion av ekonomisk plan.

I många bostadsrättföreningar upplever man att avgifterna till föreningen är satta orättvist – vissa betalar för lite men framför allt tycker sig andra betala på tok för mycket i årsavgifter. Då är det vanligt att man börjar se över hur andelstalen är fördelade och överväga möjligheten att ändra dessa. Det är dock en metod Bostadsrätterna generellt avråder ifrån. Det är när föreningen bildas som medlemmarna kommer överens om vilka proportioner som ska gälla för ägarandelarna (insatserna) i föreningen.

Har tiden gått och dokumentationen från föreningens start är dålig kan det i dag vara svårt att analysera tankegångarna som en gång vägledde vid fördelningen av andelstal. I många fall används andelstalen när årsavgifterna ska fördelas. Men det är också vanligt att utgå från helt andra grunder för hur årsavgifterna ska utgå, till exempel de proportioner som hyran utgick ifrån innan huset blev bostadsrätt eller ytan på respektive lägenhet.

 

Variation i uppgifterna

Det är inte ovanligt att ytuppgifterna inte stämmer överens med dem som finns i föreningen, vilket ofta beror på att mätmetoderna har ändrats med tiden. Men när man i dag riktar intresset mot andelstalen är det som regel proportionerna mellan utgående avgifter som intresset bör inriktas mot. Och dessa är liksom andelstalen mycket svåra att göra något åt. Om årsavgiften baseras på andelstal och föreningen vill ändra detta för att istället utgå från annan beräkningsgrund måste ett sådant beslut fattas på en föreningsstämma. Stadgarna måste då också ändras så att den nya beräkningsgrunden framgår.

Källa: Bostadsrätterna

 

bottom of page