top of page

Mäklarinformation Brf Opalen 4

Byggnadsår: 1911

Föreningen förvärvade fastigheten: 2012

Antal bostadsrätter: 32

Antal lokaler: 2

 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

 • Föreningen äger marken.

 • Föreningen tar ut en pant- och överlåtelse-avgift baserad på prisbasbeloppet.

 • Pantavgiften är 1% och överlåtelseavgiften 2,5%. Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

 • Föreningen accepterar inte juridiska personer som köpare.

 • Föreningen godkänner inte delat ägande där den ena parten inte avser att bosätta sig i fastigheten.

 • Medlemsansökan skickas till: Brf Opalen 4, Kungsholms Kyrkoplan 5, 112 24 Stockholm. Ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte.

 • Mäklarbild ges av Princip Redovisning som sköter föreningens ekonomiska förvaltning.

 • Vid större ombyggnation krävs ett godkännande från styrelsen, inga förhandsbesked kan lämnas utan en skriftlig ansökan krävs.

 • Styrelsen har inga prognoser som innebär avgiftshöjningar eller tillskott av medel från medlemmar.

 • Föreningen har amorterat och minskat sina lån med medel från vindsförsäljning.

Månadsavgiften (faktureras i förskott) inkluderar

 • Vatten

 • Värme

 • Förråd (källare)

 • Tvättstuga

 • Bredband fiber

Renovering/Underhåll

 • Köksstammar 2014.

 • Badrumstammar 2014, El-stigar 2014, Tvättstuga 2014, Värmestigare och ny undercentral 2014.

 • Tak (målning) 2014.

 • Källare (målning samt nya förråd) 2014 Fasad: (mot gård) 2014 (mot gata) 2015.

 • Balkonger (mot gata, nya plattor och räcken) 2015.

 • Fönster 2014/2015 Godkänd OVK 2015.

 • Trapphusen renoveras under slutet 2018 och början 2019, beräknas vara klart Februari 2019, i renovering ingår installation av nya säkerhetsdörrar till alla lägenheter.

 • Kommande renoveringar: Gårdsbjälklag.

Vindslägenheter

 •  Vindsvåningarna är färdiga och nya medlemmar har flyttat in.

 

El, Gas & Värme

 • Hushållsel: Varje medlem tecknar själv avtal och bekostar sin hushållsel.

 • Gas: Varje medlem tecknar eget avtal med Stockholm Gas.

 • Värme: Fastigheten är uppvärmd via fjärrvärme.

 

TV & Internet

Ownit

 • Fiber finns ansluten till varje lägenhet vilket ger ett basutbud för internet och tv. Medlemmarna beställer och bekostar själva om de önskar tillägg utöver basutbudet på TV, internet och telefoni.

Inre fond & avgifter

 • Det finns ingen inre reparationsfond.

 • För närvarande finns inga beslut om ändrade månadsavgifter.

 

Övriga utrymmen

 • Cykel- och barnvagnsrum (tillgängligt från gatan).

 • Tvättstuga belägen i källaren, (två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt en mangel).

 • Soprum (för hushållsavfall) Ett mindre föreningsrum.

 • Samtliga lägenheter har ett tillhörande källarförråd.

 • Garage finns ej.

 

Ordförande

Dag Sedin, kontaktas via styrelsen@brfopalen4.com

bottom of page