top of page

Fönster

Våra fönster ut mot gatorna är originalfönster med så kallat "flytande glas" och dessa behölls i så stor utsträckning som möjligt vid reonveringen 2014. I samband med renoveringen byttes de inre rutorna ut mot isolerglas för att sörja för en mer ekonomisk värmehållning i fastigheten.

 

Fönster in mot gården är i vissa fall originalfönster och i andra fall fönster som monterades efter en brand 1930.

 

Ansvar
Föreningen ansvarar för målning och renovering av utsidan av fönsterkarmar och fönsterbleck m m. Du som medlem ansvarar för fönstrens insidor och även att glaset är helt.

Fönster och glas i dörrar och entréer

Dessa ansvarar föreningen för. Råkar du skada eller krossa något av dessa utgår vi från att du meddelar styrelsen och i förekommande fall reglerar eventuell självrisk. Glasen i entrédörrarna på Kungsholms Kyrkoplan har blästrade originalmönster och målsättningen är att allt glas i entredörrarna på båda adresserna byts ut till samma typ och mönster.

bottom of page