top of page

Ekonomisk plan

Föreningens ekonomiska plan

Vid alla ombildningar till en bostadsrättsförening måste en ekonomisk plan upprättas. Den skall även godkännas av Boverket. Så här skriver de på sin hemsida:

 

"Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan innan bostadsrätter får upplåtas. Boverket har tagit fram allmänna råd om hur dessa planer ska utformas.

 

En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. I en ekonomisk plan ska det bland annat finnas en byggnadsbeskrivning och uppgifter om kostnader för föreningens fastighet.

 

En ekonomisk plan ska vara försedd med intyg från två intygsgivare som granskat planen. Intygsgivarna får sin behörighet av Boverket. Planen med intyg ska ges in till Bolagsverket som registrerar planen. Bolagsverket har alla ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar och vill du ta del av en viss ekonomisk plan är det dit du ska vända dig".

 

Godkänd och registrerad plan 2012-08-08

BRF Opalen 4 ansökte om registrering av den eknomiska planen hos Bolagsverket den 30 maj 2012. Föreningen fick den ekonomiska planen godkänd av Boverket den 4 juni 2012. Bolagsverket registrerade en giltig ekonomisk plan den 8 augusti 2012.

Vill du ha ett ex, kontakta styrelsen.

Boverkets hemsida om Ekonomisk plan

 

bottom of page