top of page

Brandfarliga vätskor

Bensin, tändvätska, penseltvätt, aceton... några vanliga exempel på lättantändliga vätskor som inte sällan förvaras hemmavid. Det finns regler och till och med lagar för hur sådana skall hanteras.

 

Anledningen är helt enkelt att de kan självantända och därmed utgöra stor fara för alla och envar.

 

Ingen förvaring i källarförråd!

Grundregeln är enkel i ett flerfamiljshus som vårt:

 

Inget brandfarligt får förvaras i vinds- eller källarförråd.

 

Om du nödvändigtvis behöver förvara sådana lättantändliga produkter skall de förvaras i din egen lägenhet. Helst i skåp avsedda för den typen vätskor. Här utdrag ur MSBs föreskrifter  (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap):

Källarförråd: Ingen förvaring 

Balkong: Högst 25 liter

Inne i lägenhet: Högst 10 liter

Vill du bli av med brandfarliga vätskor eller annat farligt avfall kan du gå ner och lämna dem till Miljöstationen vid Preem bensinstation på Norrmälarstrand.

Mer info om brandfarliga vätskor

Läs mer: MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Ladda ner PDF: Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö
 

bottom of page