top of page

Autogiro

Automatisk betalning av föreningens avgifter

Autogiro innebär en möjlighet att få föreningens avgift att dras automatiskt en gång i månaden från det bankkonto som du anger i din autogiro-ansökan.

 

Vill du lösa din månadsavgift med ett autogiro kontaktar du vår ekonomiska förvaltare Princip Redovisning.

 
Ett annat alternativ: E-faktura

Du kan också få hyresavierna utsända månadsvis direkt till din internetbank,
sk E-faktura. Därmed kan du reglera avgifterna helt och hållet via internet.

 

Beställ E-faktura via din internetbank.

 

bottom of page