A-Ö

Andrahandsuthyrning

Utgångspunkten kring andrahandsuthyrning finns i våra stadgar men regleras även av bostadsrättslagen.


Här lite inledande information plockat från ett informationsblad av Fastighetsägarna:


Håll koll – andra hand eller inneboende?

Det är inte i alla lägen självklart när ett ärende ska betraktas som uthyrning i andra hand eller om medlemmen har en inneboende. En bedömning får göras från fall till fall. Det som framförallt avgör är om bostadsrättsägaren fortfarande bor och använder lägenheten som bostad eller om han/hon har lämnat över lägenheten till någon annan person under en viss tid utan att själv vistas där.

Om bostadsrättsägaren tar ut en hyra eller inte har inte med saken att göra. För att ha en inneboende i sin bostadsrätt krävs ingen tillstånd från föreningens styrelse, vilket däremot en andrahandsuthyrning gör.

 

Frågor om Airbnb eller andra liknande uthyrningstjänster: Kolla här

 

Ansökan on uthyrning i andra hand – tillstånd krävs alltid

Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. Det är lämpligt att ansökan sker skriftligen. I ansökan ska det anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för.

Skälig hyresnivå i andra hand

Den överenskomna hyran bör inte påtagligt överstiga kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Då kan hyresnämnden vid ansökan av andrahandshyresgästen tvinga uthyraren att sätta ned hyran.

 

Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde och ett riktvärde är att fyra procent för närvarande (2016) är en acceptabel nivå. Beräkningen är alltså inte kopplad till uthyrarens faktiska lånekostnader. Frågan om bostaden är belånad eller inte saknar därför betydelse för hur hög hyra som får tas ut.

 

Med driftskostnaden avses kostnader som uthyraren har för att inneha bostaden i det skick den hyrs ut. Sådana kostnader kan t.ex. vara avgift till bostadsrättsförening, slitage av möbler eller kostnader för el och bredband. Det är de faktiska kostnaderna som ska ersättas.


Exempel: En bostadsrättslägenhet som är värd tre miljoner kr hyrs ut i andra hand. Avgiften till föreningen är 1 900 kr per månad. Med en skälig avkastningsränta om fyra procent ger det följande kostnader för hyresvärden per månad.(3 000 000*0,04)/12 + 1 900 = 11 900 kr
 

Ansökningsblankett:

 

Ladda ner ansökningsblankett

Skicka  din ansökan till: styrelsen@brfopalen4.com

 

 

Matnyttiga länkar:


Läsvärd info från vår branschförening Bostadsrätterna
           
PDF om andrahandsuthyrning: Medlem-Förening

PDF om andrahandsuthyrning: Medlem-Hyresgäst